Språk/Language

Skolsköterskor

Skolhälsovården är främst förebyggande och medverkar till utveckling av barn- och ungdomars hälsa ur ett folkhälsoperspektiv.

Vi vänder oss till alla barn och ungdomar i åldrarna 6-20 år och finns från förskoleklass till och med gymnasiet. I mån av tid erbjuder vi drop-in med lättare sjukvårdsåtgärder, men vi ersätter inte vårdcentralen.

Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård och arbetet är först och främst förebyggande. En fortsättning på den hälsovård som barnen fått via Barnavårdscentralen.

Vi har många samarbetspartner, till exempel socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomshabiliteringen, Ungdomshälsan och Barnavårdscentralen.

Skolhälsovårdens mål

Skolhälsovården ska:

  • bevara och förbättra elevens psykiska och fysiska hälsa och verka för sunda levnadsvanor.
  • erbjuda eleven hälsobesök och vaccinationer enligt nationellt program.
  • följa elevens utveckling och identifiera funktionshinder eller andra särskilda behov.
  • följa upp elev med medicinska och socioemotionella problem.
  • medverka vid skolutredningar med den medicinska delen.
  • påverka samt arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleven.

Kontakt

Marie Doverhag
Enhetschef
Centrala barn- och elevhälsan

0122-856 25
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Johanna Hejdeström
Skolsköterska
Bergska gymnasiet samt gymnasiesärskolan

0122-852 15

Marie Staf
Skolsköterska
Curt Nicolin gymnasiet, Träningsskolan

0122-855 44

Charlotte Eklund
Skolsköterska
Grosvadsskolan, Ljusfalls friskola

0122-856 56

Renée Höglund
Skolsköterska
Nyhemsskolan F-6 och 7-9, Grundsärskolan

0122-856 83

Katarina Sjöberg
Skolsköterska
Storängsskolan

0122-856 20

Karin Gustafsson
Skolsköterska
Högalidskolan, Lotorps skola, Hällestad skola och Grytgöls skola

0122-852 96

Helena Nilsson
Skolsköterska
Viggestorpsskolan, Svälthagsskolan, Rejmyre skola, Brenäs skola, Björke skola

0122-853 48

Cecilia Grenestam
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska

0122-852 19