Språk/Language

Uppdragsutbildning

 Uppdragsutbildning riktar sig till företag, förvaltningar och myndigheter. Vi erbjuder såväl kurser inom det reguljära utbildningsutbudet som skräddarsydda utbildningar.

I samarbete med beställaren planerar och utformar vi utbildningens innehåll, upplägg, kurslängd och kurstid. Uppdragsgivaren betalar alla kostnader för utbildningen och står också för urvalet av deltagare till kurserna.

Kontakt

Vuxenutbildningen

0122-855 20
kommun@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång