Språk/Language

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk grupp­verksam­het för barn som är sex till tolv år. Fritids­hemmen ligger ofta i direkt anslutning till förskole­klassens och grund­skolans lokaler.

Fritidshemmet styrs av Skollagen, läroplan för grundskolan, förskole­klassen och fritidshemmet från 2011.

Fritidshemmen ska komplettera förskole­klassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier.

Fritidshemmet ska stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Fritidshemmet har en viktig uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Ansök om plats

Du anmäler behov av plats på fritidshem på blanketterna nedan, som lämnas till rektorsexpeditionen på skolan.

Inför höstterminens start bör ansökan lämnas senast 1 juni samma år.

Grundskolor med fritidshem

Följande grundskolor i kommunen har fritidshemsverksamhet. Läs mer om verksamheten på de olika skolornas sidor.

Kontakt

Emma Sandin
Verksamhetschef förskola, grundskola och särskola
Sektor utbildning

0122-851 44
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Kristina Lohman
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-853 01
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Relaterad information