Språk/Language

Parker, grönområden och grönyteskötsel

Kommunen ansvarar för vissa parker och ett stort antal gröna ytor, planteringar, rabatter och blomsterarrangemang. Hur dessa park- eller grönområden sköts beror på var de ligger och vilken typ av mark det är.

Taveleken i Vibjörnsparken. På eken hänger ett flertal järntavlor.

Finspångs kommuns dotterbolag Finspångs Tekniska har grönområdesuppdraget där det enligt skötselplan ingår gräsklippning, slåtter, viss klippning av buskar och träd, plantering av sommarblommor och skötsel av vissa rabatter och planteringar. Dessutom iordningställer och sköter de en del av kommunens torg och bollplaner samt tömmer papperskorgarna i Finspångs centrum. Felanmälan som gäller skötsel av parker och grönområden görs till Finspångs Tekniska.

Kontakt

Finspångs Tekniska
Kundservice
Felanmälan

0122-851 80
kundservice@finspangstekniska.se

Norrköpingsvägen 32, 612 80 Finspång