Språk/Language

Tyck till om kommunens service!

Från och med vecka sex kommer slumpvis utvalda kommuninvånare att få tycka till om kommunens service.

Återvinningsstation

Syftet med undersökningen är att ge kommuninvånarna möjlighet att lämna synpunkter om kommunens service och ta reda på hur kommunen lever upp till de förväntningar som ställs på den kommunala tekniken. Vi ställer frågor om hur du upplever standarden på gator och vägar, torg och parker. Vad du tycker om kvaliteten på ditt kranvatten och ifall du är tillräckligt informerad om hur du ska sortera ditt avfall. Dessutom ställs frågor om hur du upplever din senaste kontakt med kommunen. Målet med undersökningen är att få en lägesbild över hur kommuninnevånare upplever kommunens service och eventuella förbättringsområden.

Hur går det till?

Under vecka sex kommer 500 slumpvis utvalda kommuninvånare få en inbjudan att delta i undersökningen via länk till en webbenkät. De som inte besvarar webbenkäten kommer istället att få en tryckt version av enkäten hemskickad. Enkäten kommer att vara öppen i ungefär fem veckor.

Eventuella frågor ställs till företaget Indikator på e-post info@indikator.org och
telefon 031-730 31 20.

Ta del av resultatet

Resultatet av undersökningen kommer senare att presenteras på kommunens webbplats.

Kontakt

Samhällsplaneringsenheten
Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång