Språk/Language

Lekplatser

Lekplatser är viktiga mötesplatser för lek och utevistelse. Idag finns cirka tio kommunala lekplatser som varje år besiktigas för att uppfylla de säkerhetskrav som finns.

Lekplatsen i Vibjörnsparken, anlagd 2017.

Finspångs kommuns dotterbolag Finspångs Tekniska har uppdraget att sköta de kommunala lekplatserna. I uppdraget ingår bland annat skötsel av gräsytor, buskage, träd, lekredskap, parkmöbler, staket och papperskorgar.

Kontakt

Finspångs Tekniska
Kundservice
Felanmälan

0122-851 80
kundservice@finspangstekniska.se

Norrköpingsvägen 32, 612 80 Finspång